RP 23/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum03.10.2019
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Mari  Leinonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordspecialläkare  utbildning  företagshälsovård  universitet  företagsläkare  Arbetshälsoinstitutet 
Senast publicerat 14.10.2019 15:25