RP 232/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Utarbetande och godkännande av statsbudget och tilläggsbudget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik Statsbudgeten för 2019
Författningssamlingen1392/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum15.11.2018
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Föredragandeavdelningschef
Hannu  Mäkinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum27.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.11.2018
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter  utrikesförvaltning  polisen  gränsövervakning  fastigheter   
Senast publicerat 31.12.2018 12:34