RP 233/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen304/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen305/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum15.11.2018
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Maarit  Huotari
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 233/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 233/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.11.2018
Behandlingen avslutad19.02.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordregister  demografiska informationssystem  magistrater  organisationsförändringar  digitalisering (process)  statsförvaltning  datasäkerhet  rättsskydd  regionförvaltningsverk  Befolkningsregistercentralen  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Senast publicerat 20.3.2019 13:07