RP 234/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 och 197 § 2 mom. i utlänningslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 193 och 197 § i utlänningslagen
Stadfäst13.01.2017
Författningssamlingen16/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum10.11.2016
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 234/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum16.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.11.2016
Behandlingen avslutad08.12.2016
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutlänningar  förvaltningsdomstolar (i första instans)  asylrätt  uppehållstillstånd  mottagningscentraler  inkvartering  decentralisering  rättsskydd  Migrationsverket 
Senast publicerat 5.9.2017 11:46