RP 236/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna
Stadfäst13.01.2017
Författningssamlingen18/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum10.11.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum07.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum07.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 236/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Behandlingen av ärendet avbröts.
 
Datum12.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände lagförslaget lagförslagen i proposition HE nnn/vvvv vp och med grund i lagmotion. HE nnn/vvvv vp
Riksdagen godkände det nya lagförslaget i betänkandet.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp förkastas.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagetlagförslagen i lagmotion lagmotionerna LA nnn/vvvv vp förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum16.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.11.2016
Behandlingen avslutad02.12.2016
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvalutaunioner  finanspolitik  prövningsrätt  EU-länder  offentlig ekonomi  offentlig skuldsättning  statsskuld  bruttonationalprodukt  underskott  ställningstaganden  Statsrådet  Statsrådets redogörelser  Statens revisionsverk  Europeiska unionen 
Senast publicerat 24.10.2017 09:14