RP 236/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1318/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum15.11.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Marjaana  Maisonlahti
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslageti proposition RP 236/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 2/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen godkände lagförslageti proposition RP 236/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 2/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum19.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.11.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutkomstskydd för arbetslösa  företagare  familjemedlemmar  familjeföretag  löntagare  arbetslöshetspenning  arbetslöshetskassor   
Senast publicerat 3.1.2019 13:37