RP 249/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)

Utarbetande och godkännande av statsbudget och tilläggsbudget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik Statsbudgeten för 2017
Författningssamlingen1314/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum18.11.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum22.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum25.11.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2016.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2016
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2017 i propositionerna RP 134, 249/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 120, 381, 453/2016 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—119, 121—380, 382—452, 454—462/2016 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 34 och 53/2016 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.11.2016
Behandlingen avslutad13.12.2016
+ Finansutskottet
+ Jordbruksdelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter  statsskuld   
Senast publicerat 10.1.2018 14:08