RP 254/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen868/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen869/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 6 § i arbetarskyddslagen
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen870/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen871/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
UndertecknareFörsvarsministeriet
Undertecknareförsvarsminister
Jussi  Niinistö
Föredraganderegeringssekreterare
Timo  Tuurihalme
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 254/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 254/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum16.05.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum17.05.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad28.02.2019
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlandets försvar  försvarsarbete  militär utbildning  försvarsmakten  försvarsorganisationer  ungdomar  kvinnor  skjutvapen  försvarsvilja  undantagstillstånd  föregripande   
Senast publicerat 10.7.2019 12:31