RP 259/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen
Stadfäst10.05.2019
Författningssamlingen650/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen
Stadfäst10.05.2019
Författningssamlingen651/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 10 kap. 57 § i tvångsmedelslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 5
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandeöverinspektör
Jaana   Vehmaskoski
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1., 3. och 6.-10. i proposition RP 259/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2., 4. och 5. i proposition RP 259/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1., 3. och 6.-10. i proposition RP 259/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 2., 4. och 5. i proposition RP 259/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum26.04.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum03.05.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.12.2018
Behandlingen avslutad12.03.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpersonuppgifter  tullverket  datasekretess  brottsbekämpning  beskattning  övervakning  informationssystem  EU-länder  direktiv  grundrättigheter  mänskliga rättigheter  Europeiska unionen 
Senast publicerat 16.5.2019 12:49