RP 265/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 LAG om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Janne  Mänttäri
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som ekonomiutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.12.2018
+ Kommunikationsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordflygtrafik  utsläppshandel  utsläppsrätter  utträde  EU-länder  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 18.1.2019 08:34