RP 265/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 LAG om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Janne  Mänttäri
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som ekonomiutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslageti proposition RP 265/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslageti proposition RP 265/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum06.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.12.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019
+ Kommunikationsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordflygtrafik  utsläppshandel  utsläppsrätter  utträde  EU-länder  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 7.3.2019 09:22