RP 266/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för tillväxttjänster, lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna och lag om ändring av 37 § i säkerhetsutredningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om Myndigheten för tillväxttjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 37 § i säkerhetsutredningslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Meri  Pensamo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Datum16.04.2019
Dokument
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.12.2018
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordelektroniska tjänster  informationssystem  närings-, trafik- och miljöcentraler  arbets- och näringslivsbyråer  förvaltning  integration (invandrare)  landskap (provinser)  kunduppgifter  ersättningar  återkrav  landskapsreform  Myndigheten för tillväxttjänster 
Senast publicerat 18.4.2019 11:28