RP 267/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av läkemedelslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Merituuli  Mähkä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.12.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmediciner  direktiv  äkthet  egenskaper  förfalskningar  förordningar  partihandel  apotek  avtal  narkotika  datasekretess  Europeiska unionen 
Senast publicerat 21.1.2019 16:28