RP 267/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av läkemedelslagen
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen208/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Merituuli  Mähkä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum29.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum29.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum30.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 267/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum30.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 267/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.12.2018
Behandlingen avslutad25.01.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmediciner  direktiv  äkthet  egenskaper  förfalskningar  förordningar  partihandel  apotek  avtal  narkotika  datasekretess  Europeiska unionen 
Senast publicerat 11.4.2019 10:58