RP 273/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst07.04.2017
Författningssamlingen215/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum26.01.2017
UndertecknareMiljöministeriet
Undertecknarejordbruks- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum10.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum10.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.03.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 273/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.03.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 273/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.03.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum22.03.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad09.03.2017
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  behörighet  register  informationstjänst  växthusgaser  kyltransport  kylrum  professionella  förordningar  prov  Europeiska unionen  Säkerhets- och kemikalieverket 
Senast publicerat 30.1.2018 09:58