RP 3/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.02.2018
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
jord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.02.2018
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordjordbruksprodukter  frukter  grönsaker  socker  djurkroppar  priser  produktionskvoter  förordningar  livsmedelspolitik  Europeiska unionen 
Senast publicerat 16.2.2018 13:16