RP 33/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedePlenum
Behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av bilskattelagen
Stadfäst11.12.2015
Författningssamlingen1481/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av fordonsskattelagen
Stadfäst11.12.2015
Författningssamlingen1482/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum28.09.2015
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Alexander  Stubb
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..
 
Datum06.10.2015
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015..
 
Behandling
Plenum
Datum06.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum11.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.11.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i regeringens proposition RP 33/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.11.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.11.2015
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 33/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum20.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum01.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum02.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.10.2015
Behandlingen avslutad09.11.2015
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbilskatt  fordonsskatt  utsläpp  begagnade bilar  fordon  bilar  beskattning   
Senast publicerat 17.8.2016 11:32