RP 33/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om studiestöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.10.2019
Undertecknarevetenskaps- och kulturminister
Hanna  Kosonen
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Virpi  Hiltunen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.11.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.11.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.11.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum26.11.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.10.2019
Behandlingen avslutad06.11.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstudiestöd  folkpensioner  index (jämförelsetal)  studier utomlands  studerande  föräldrar  högskolor   
Senast publicerat 26.11.2019 15:43