RP 35/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst19.12.2019
Författningssamlingen1317/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.10.2019
Undertecknareundervisningsminister
Li  Andersson
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringsråd
Kirsti  Kotaniemi
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum28.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 35/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum04.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 35/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum05.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum09.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.10.2019
Behandlingen avslutad26.11.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordundervisningsväsen  kulturväsen  finansiering  gymnasiet   
Senast publicerat 04-03-2020 05:46