Senast publicerat 08-04-2021 14:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 35/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1317/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2019UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådKirsti KotaniemiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019.

Första behandlingen

28.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 35/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

04.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 35/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.10.2019
Behandlingen avslutad26.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

undervisningsväsenkulturväsenfinansieringgymnasiet