RP 4/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen202/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen203/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.02.2018
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
jord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.02.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum23.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.02.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 4/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.03.2018
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum02.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.03.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 4/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum07.03.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.03.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.02.2018
Behandlingen avslutad22.02.2018
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlantbruk  statsstöd  jordbrukare  trädgårdsskötsel (ekonomi)  lantbruksföretagare  EUs jordbruksstöd  Europeiska unionen 
Senast publicerat 9.4.2018 12:28