RP 48/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum10.10.2019
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknarevetenskaps- och kulturminister
Hanna  Kosonen
Föredragandeundervisningsråd
Riina   Vuorento
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.10.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 18.11.2019 09:31