RP 49/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeFörsta behandlingen
Första behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum10.10.2019
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Johanna  Wallius
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum16.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.10.2019
Behandlingen avslutad07.11.2019
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 18.11.2019 12:25