RP 52/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 38 § i lagen om underhållsstöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 22 § i lagen om pensionsstöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av folkpensionslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 40
Överlämnats
Datum12.04.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Inka  Hassinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum25.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Datum16.04.2019
Dokument
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.04.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordsocialskydd  försäkring  datasekretess  förordningar  försäkringsbolag  kreditinstitut  brott (juridik)  personuppgifter  utlämnande av uppgifter  tystnadsplikt  förseelser  automation  beslut  Europeiska unionen 
Senast publicerat 18.4.2019 11:13