RP 55/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
Stadfäst10.05.2019
Författningssamlingen657/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
Stadfäst10.05.2019
Författningssamlingen658/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst10.05.2019
Författningssamlingen659/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.04.2018
Undertecknareinrikesminister
Kai  Mykkänen
UndertecknareInrikesministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Jouko  Huhtamäki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum26.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 55/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 55/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum26.04.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum03.05.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.04.2018
Behandlingen avslutad12.03.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordflygtrafik  resenärer  register  brottslighet  resolutioner  antiterrorism  direktiv  polisen  tullverket  gränsbevakningssektioner  EU-länder  brottsbekämpning  personuppgifter  tillgång till information  Säkerhetsrådet  Förenta nationerna  Europeiska unionen 
Senast publicerat 24.6.2019 13:49