RP 70/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av foderlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum31.10.2019
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Föredragandelagstiftningsråd
Hannu   Miettinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 20.11.2019 14:07