Senast publicerat 25-08-2022 11:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 71/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
Stadfäst
04.08.2022
Författningssamlingen
762/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.05.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJari SalilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.6.2022.

Första behandlingen

14.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 71/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

17.06.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 71/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.05.2022
Behandlingen avslutad09.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inlösningfastigheterfastighetsförrättninghandlingarbeslutdelgivandedatanäthörande (förfarande)miljökonsekvensbedömningEU-direktivEuropeiska unionen