RP 72/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 137 § i avfallslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 28 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 17 § i lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 13 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 24
Överlämnats
Datum31.10.2019
Undertecknaremiljö- och klimatminister
Krista  Mikkonen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandelagstiftningsdirektör
Riitta  Rönn
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.11.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 19.11.2019 12:28