RP 73/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av naturvårdslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av marktäktslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och Program
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum31.10.2019
Undertecknaremiljö- och klimatminister
Krista  Mikkonen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Piia  Kähkölä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.11.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 14.11.2019 12:22