RP 79/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings och bygglagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum31.05.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Mirkka  Saarela
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum01.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.06.2018
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfjärrvärme  detaljplanering  avreglering  valfrihet  värmesystem  fastigheter   
Senast publicerat 19.9.2018 13:28