RP 82/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Betänkande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.06.2018
UndertecknareFinansministeriet
finansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.06.2018
Behandlingen avslutad20.06.2018
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmervärdesskatt  accis  Åland  näthandel  konsumenter  radio  television  elektroniska tjänster  teletjänster  gränsvärden  EU-länder  inre marknad  direktiv  Europeiska unionen 
Senast publicerat 20.6.2018 16:04