RP 82/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst13.07.2018
Författningssamlingen545/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Stadfäst13.07.2018
Författningssamlingen546/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.06.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Risto  Sakki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum25.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 82/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum25.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.06.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 82/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.07.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum05.07.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.06.2018
Behandlingen avslutad20.06.2018
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmervärdesskatt  accis  Åland  näthandel  konsumenter  radio  television  elektroniska tjänster  teletjänster  gränsvärden  EU-länder  inre marknad  direktiv  Europeiska unionen 
Senast publicerat 24.8.2018 11:22