RP 96/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om främjande av integration
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.07.2018
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandeäldre regeringssekreterare
Juha-Pekka   Suomi
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2018
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordintegration (invandrare)  invandrare  service  kommuner  jämlikhet  jämställdhet  landskap (provinser)  arbetskraftstjänster  social service  hälsovårdstjänster  basservice  utbildningstjänster  skyddande  mottagningscentraler  ensamkommande flyktingbarn  Migrationsverket 
Senast publicerat 19.10.2018 13:13