RP 96/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om främjande av integration
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.07.2018
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordintegration (invandrare)  invandrare  service  kommuner   
Senast publicerat 10.7.2018 18:16