RP 98/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 16 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 130 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om upphävande av 11 § 2 mom. i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum13.07.2018
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpersonuppgifter  datasekretess  förordningar  personregister (personupplysningar)  brott (juridik)  rätt till information  tystnadsplikt  Europeiska unionen  Arbets- och näringsministeriet  Konkurrens- och konsumentverket 
Senast publicerat 9.8.2018 11:10