RP 98/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeAndra behandlingen
Andra behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 16 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 130 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om upphävande av 11 § 2 mom. i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum13.07.2018
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Johanna  Ylitepsa
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 98/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 98/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2018
Behandlingen avslutad16.10.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpersonuppgifter  datasekretess  förordningar  personregister (personupplysningar)  brott (juridik)  rätt till information  tystnadsplikt  Europeiska unionen  Arbets- och näringsministeriet  Konkurrens- och konsumentverket 
Senast publicerat 16.11.2018 14:58