RP 99/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskott
Mottagande av utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av läkemedelslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.07.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Merituuli  Mähkä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordapotek  mediciner  tillstånd (lov)  apotekare  brottslig bakgrund  servicebostäder  befogenheter  grundande  datasekretess  förordningar  sjukhus  dosering  Europeiska unionen  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Senast publicerat 6.11.2018 14:31