RP 99/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av läkemedelslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.07.2018
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordapotek  mediciner  tillstånd (lov)  apotekare  brottslig bakgrund  servicebostäder  befogenheter  grundande  datasekretess  förordningar  sjukhus  dosering  Europeiska unionen  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Senast publicerat 9.8.2018 11:16