SRR 3/2018 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeEnda behandlingen
Enda behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum07.06.2018
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandeambassadråd
Sari Annika  Rautio
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum12.06.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.06.2018
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum18.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum19.06.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.06.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens skrivelse
Datum21.06.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum21.06.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.06.2018
Behandlingen avslutad13.06.2018
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkrishantering  militärt samarbete  Afghanistan  inre säkerhet  terrorism  biståndsarbete  Nato 
Senast publicerat 26.6.2019 13:07