Ministrarnas bindingar
SR
3
2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko och Virolainen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 14 februari 2019 
Statsminister
Juha
Sipilä
Understatssekreterare
Timo
Lankinen
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Petteri Orpo 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Kone 60 st., Neste Oil 150 st., [Nokia 802 st.], Oriola-KD B 240 st., UPM 300 st., Ponsse 200 st. 
Fondandelar: 
OP-Amerika Index A 67,6140 st., OP-Kina A 3,4461 st., OP-pensionsbesparing 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Egnahemshus  
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
[440 000 euro] 228 000 euro tillsammans med makan, dvs. [220 000] 114 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Snellman-säätiö, styrelsen 
TPS-säätiö, styrelsen 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Stadsfullmäktige i Åbo 
Andra betydande bindningar: 
Samlingspartiets ordförande 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Egentliga Finlands förbund, suppleant i landskapsförbundet 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Anu Vehviläinen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: - 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: - 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Radhus-aktielägenhet i Joensuu 
Fritidsbostad i Kontiolahti 
Mormorsstuga i Leppävirta 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
[228 000 euro] 225 000 euro. [215 000 euro] 199 000 euro i bostadslån och lån för fritidsbostad, och annat lån på 26 000 euro. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Valamo-Säätiö, medlem i delegationen 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Sanni Grahn-Laasonen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Inget eget ägande. Min make äger cirka tre procent av företaget Oy 10monkeys.com Ltd, som gör matematikspel för barn. Aktierna förvärvades i oktober 2013. 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Höghusbostad i Helsingfors tillsammans med maken 
Radhusbostad i Forssa tillsammans med maken 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part 
Två bostadslån tillsammans med maken, sammanlagt [507 029 euro] 467 527 euro. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Samlingspartiet r.p., vice ordförande 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Stadsfullmäktige i Forssa, vice ordförande 
Stadsfullmäktige i Forssa, ledamot 
Kyrkofullmäktige i Forssa, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Kimmo Tiilikainen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Afarak group 2000 st., Componenta [690 st.] 250 st., Metso 100 st., Outotec 400 st., [Pöyry 400 st.],  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Jordbruksfastighet 20 ha, 1/3 av ett ca 80 ha stort skogshem, ett egnahemshus i Ruokolahti, en bostadsaktie i Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Stadsfullmäktige i Helsingfors, ersättare 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Timo Soini 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Elisa Abp 50 aktier 
Metso Abp 20 aktier 
Outokumpu Oyj 150 aktier 
Wärtsilä Oyj Abp [20 aktier] 60 aktier 
Outotec Oyj 200 aktier 
Sampo Abp 20 aktier 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån [95 000 euro] 81 000 euro tillsammans med frun. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Stadsfullmäktige i Esbo, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Finlands landsbygdspartis och Sannfinländarnas stödstiftelse, vice ordförande 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Jussi Niinistö 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån tillsammans med makan, andel av lånet [126 000 euro] 108 700 euro. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Paasikivi-Samfundets delegation, medlem 
Understödsstiftelsen för landsförsvaret, ordförande 
JRT-säätiö, styrelseledamot 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Stadsfullmäktige i Helsingfors, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Anne Berner 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Oy Vallila Interior Ab en andel på [30,35 %] 30% i familjeföretaget 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15 [50 %] 0 kpl  
Lumo Störsvik Oy 8 st. aktier 
SingOn Oy [5 000 st.] 0 st. aktier 
Sophos Capital Oy 100 %  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Oy Vallila Interior Ab (familjeföretag), vars verksamhetsområde är partihandel med textilier 
Styrelseordförande, ägarandel 30,00 % 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Placeringsbostad i Helsingfors 
Placeringsbostad i Esbo 
Placeringsbostäder i Vanda 
[Affärslokal (placering) i Helsingfors] 
Semesterbostad i Spanien 
Andra betydande inkomstkällor:  
Utdelningar från Oy Vallila Interior Ab och hyresinkomster från placeringsbostäderna. 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för placeringsbostad saldo [160 000 euro] 0 euro 
Lån för placeringsbostad saldo [16 000 euro] 0 euro 
Lån för semesterbostad [350 000 euro] 0 euro 
[Kiinteistö Oy Nilsiänkatu, ägarandel 15,50 %, aktierna har pantsatts för ansvarsförbindelser i  
Oy Vallila Interior Ab.] 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  
Förvaltnings- och förtroendeuppdrag i Vallila-företagen: 
Oy Vallila Interior Ab, styrelseordförande, koncernens moderbolag 
Oy Vallila Collection Ab, styrelseledamot, koncernbolag  
Oy Vallila Contract Ab, styrelseledamot, koncernbolag 
Oy Vallila Interior International Ltd, styrelseordförande, koncernbolag 
Interior Capital Oy, styrelseordförande, koncernbolag 
Oy Interior Invest Ab, styrelseordförande, koncernbolag 
As Oy Espoon Rantatähdyke, styrelseledamot, koncernbolag 
Laurinkallio Oy, styrelseledamot, koncernbolag 
Kiinteistö Oy Focus Gate Logistics, styrelseledamot, koncernbolag 
Menstoor Oy, styrelseordförande, koncernbolag 
Fembition Oy, styrelseledamot och verkställande direktör, koncernens intressebolag 
[Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15, styrelseordförande] 
Övriga förvaltnings- och förtroendeuppdrag: 
Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd, styrelseordförande 
[Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, styrelseordförande] 
[Fastighets Ab Nya Barnsjukhuset, styrelseordförande] 
Women Corporate Directors Finland ry, styrelseordförande 
Stiftelsen för hjärtforskning, styrelseledamot 
Helsingfors Diakonissanstalt, ledamot i förvaltningsrådet 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:  
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Kai Mykkänen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Sampo A 10 st. aktier 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostad i Esbo tillsammans med makan 
Placeringsbostad tillsammans med makan 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån på [550 000 euro] 520 000 euro tillsammans med makan  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Stadsfullmäktige i Esbo, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Pirkko Anneli Mattila  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Fastigheter: 
Arrendemark 0,38 ha på vilken ett egnahemshus 120 m2 tillsammans med maken  
Fastighet tillsammans med maken 1/2, jordbruksmark 1,3 ha och skogsmark 2,2 ha 
En andel på 1/11 i lantbrukssammanslutning 
En andel på 1/11 i skogsmark, jordbruksmark och impediment ca 111 ha  
En andel på 5/330 i skogsmark och impediment ca 8 ha  
Aktielägenheter: 
Bostadsaktiebolag Kalevankatu 25, andel 1/2 ca 16,4 m2 lägenhet 
Bostadsaktiebolag Säveltäjänpiha 6, andel 1/2 ca 44,5 m2 lägenhet 
Andelar i sammanslutningar: 
Lantbrukssammanslutning, andel av förmögenheten 1/11 
En andel på 5/330 av inkomster från lantbruk och andra inkomster, samt av förmögenheten 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Krediter: 
Skuld för inkomstens förvärvande [37 238 euro] 28 453 euro 
Bostadsskuld [48 152 euro] 37 034 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Blå riksdagsgruppen, Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry, ordförande 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Muhos, ledamot,  
revisionsnämnd, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Make Pekka Mattila, äktenskapet ingått 30.7.1989 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Sampo Terho 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Fondandelar: [137 000 euro] 146 000 euro 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostadsaktie 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån [330 000 euro] 282 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Stadsfullmäktige i Helsingfors, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Antti Häkkänen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån [290 000 euro] 230 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Suur-Savon Sähkö Oy, ledamot av förvaltningsrådet 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Mäntyharju, ledamot  
Medlem i kommissionen för Operafestivalen i Nyslott 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Annika Saarikko 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
ÄNDRING: OP-pensionsförsäkring [2 700 euro] 2 500 euro 
ÄNDRING: OP-placeringsförsäkring [29 100 euro] 34 200 euro 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: - 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostadsaktie (3r, k) i Åbo, ägd tillsammans med maken 
Bostadsaktie (3r, k, b) i Helsingfors, ägd tillsammans med maken 
Egnahemshus i Oripää, min farmor har livslång boenderätt i huset  
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån [437 000 euro] 409 000 euro tillsammans med maken 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Tiukulastiftelsen, styrelseledamot 
Andra betydande bindningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Stadsfullmäktige i Åbo, ledamot 
Landskapsfullmäktige i Egentliga Finland, ledamot 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min 
tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Anne-Mari Virolainen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Caverion Corporation 113 st. 
Fortum 200 st. 
Kone B 90 st. 
Neste 125 st. 
Nokia 550 st. 
Nokian Renkaat 60 st. 
Nordea Bank [85 st.] 185 st. 
Novo Nordisk B 65 st. 
Sampo 70 st. 
Sanoma 250 st. 
Wärtsilä [70 st.] 210 st. 
YIT-yhtymä 113 st. 
Seligson OMXH25 UCITS ETF 25 st. 
Golfaktier, Harjattula golf och Hartola golf 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Hälften av ett egnahemshus i Lundo 
Hälften av en fritidsbostad i Sysmä 
Hälften av en aktielägenhet i Helsingfors (i eget bruk) 
Hälften av en placeringsbostad i Helsingfors 
Hälften av en placeringsbostad i Åbo  
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för bostadsaktierna [175 400 euro] 204 384 euro  
Borgen för dotterns bostadslån och betalningsförmåga tillsammans med maken [98 200 euro] 127 571 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Lundo, vice ordförande 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Egentliga Finlands landskapsstyrelse 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 14.2.2019 13:35