Veckoplan
Stora utskottet
Veckoplan för veckan 49/2019
Onsdag 4.12.2019 kl. 13.00
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till jord- och skogsbruksutskottet. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till miljöutskottet. 
Mötet i Europeiska unions råd 24.10.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 24.10.2019 (työllisyys- ja sosiaalipolitiikka))
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Utskottet hör: 
minister
Timo
Harakka
minister
Aino-Kaisa
Pekonen
minister
Krista
Kiuru
ministeri Aino-Kaisa Pekosen avustajat: ylijohtaja Veli-Mikko Niemi ja johtaja Tanja Auvinen (Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka-asiat 10.12.2019)ministeri Krista Kiurun avustaja: ylijohtaja Veli-Mikko Niemi (Terveysasiat 9.12.2019) 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Mötet i Europeiska unions råd 9.-10.12.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 9.-10.12. (terveys 9.12., työllisyys- ja sosiaalipolitiikka 10.12.))
Utskottet hör: 
minister
Timo
Harakka
minister
Aino-Kaisa
Pekonen
minister
Krista
Kiuru
Mötet i Europeiska unions råd 19.11.2019 (Yleisten asioiden neuvosto 19.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
avustajinaan:yksikön päällikkö Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-erityisasiantuntija Henriikka Leppovaltioneuvoston kanslia 
Rapporteringen klar. 
Mötet i Europeiska unions råd 10.12.2019 (yleisten asioiden neuvosto 10.12.2019)
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
avustajinaan:yksikön päällikkö Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-erityisasiantuntija Henriikka Leppovaltioneuvoston kanslia 
Mötet i Europeiska unions råd 9.12.2019 (ulkoasiainneuvosto 9.12.2019)
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
6.12.2019 kl. 0.00
Senast publicerat 3.12.2019 09:24