Utlåtande
EkUU
54
2017 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
Meddelande från kommissionen "Fullbordande av bankunionen".
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen "Fullbordande av bankunionen" (E 95/2017 rd). Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
enhetschef, finansråd
Pauli
Kariniemi
finansministeriet
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
avdelningschef
Samu
Kurri
Finansinspektionen
avdelningschef
Katja
Taipalus
Finlands Bank
avdelningschef
Tuomas
Välimäki
Finlands Bank
ledande krishanteringsexpert
Reima
Letto
Verket för finansiell stabilitet
överdirektör
Tuija
Taos
Verket för finansiell stabilitet
verkställande direktör
Pasi
Sydänlammi
Oma Sparbank Abp
chefsekonomist
Reijo
Heiskanen
OP Gruppen
expert
Santeri
Suominen
Finlands näringsliv rf
ledande ekonomist
Penna
Urrila
Finlands näringsliv rf
verkställande direktör
Vesa
Vihriälä
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
chefsekonom
Veli-Matti
Mattila
Finanssiala ry
specialforskare, prognoschef
Ilkka
Kiema
Löntagarnas forskningsinstitut
ekonomisk expert
Patrizio
Lainà
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
professor
Pertti
Haaparanta
professor
Sixten
Korkman
Aalto-universitetet
professor
Seppo
Villa
forskare
Antti
Ronkainen
Helsingfors universitet.
UTREDNINGARNA
Förslagen
Se EU-dokument: Eutori EU/2017/0295, EU/2017/1535. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 80/2017 rd, E 95/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (TaVL 54/2017 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar,
että att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan.. 
Helsingfors 1.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Martti
Mölsä
blå (delvis)
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Antero
Vartia
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller
AVVIKANDE MENING 1
Motivering
Se det finska dokumentet (TaVL 54/2017 vp). 
Avvikande mning
Jag anför,
att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 1.12.2017
Laura
Huhtasaari
saf.
AVVIKANDE MENING 2
Motivering
Se det finska dokumentet (TaVL 54/2017 vp). 
Avvikande mning
Jag anför,
att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 1.12.2017
Antero
Vartia
gröna.
Senast publicerat 31.5.2018 10:51