Utlåtande
EkUU
55
2018 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (engångsplastdirektivet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (engångsplastdirektivet) (U 72/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Taina
Nikula
miljöministeriet
specialforskare
Sari
Kauppi
Finlands miljöcentral
Chief Marketing Officer
Ari-Pekka
Pietilä
Amerplast Oy
forskarprofessor
Ali
Harlin
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
miljöexpert
Maija
Heikkinen
Skogsindustrin rf
verkställande direktör
Vesa
Kärhä
Plastindustrin rf
projektchef
Kari
Herlevi
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
verkställande direktör
Antro
Säilä
Finska Förpackningsföreningen rf.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Kuusamon Uistin Oy
Rapala VMC Oyj
Finsk Handel rf
Kemiindustrin KI rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Miljöministeriets promemoria 25.6.2018 EU/2018/1125. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 72/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (TaVL 55/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 18.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Joakim
Strand
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen
Senast publicerat 25.1.2019 11:30