Utlåtande
FvUU
31
2017 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (importkontroll för kulturföremål som exporterats olagligt)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (importkontroll för kulturföremål som exporterats olagligt) (U 51/2017 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Upi
Talsi
finansministeriet
kulturråd
Päivi
Salonen
undervisnings- och kulturministeriet
tullöverinspektör
Heli
Lampela
Tullen
jurist
Juha
Maaperä
Museiverket.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
inrikesministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument: Eutori EU/2017/1222, COM(2017) 375 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 51/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (HaVL 31/2017 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar,
että att det omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 10.11.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne
Senast publicerat 21.5.2018 15:15