Utlåtande
FvUU
33
2016 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EUAA, Europeiska unionens asylmyndighet) I enlighet med 96 § 2 momentet i grundlagen skickas
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EUAA, Europeiska unionens asylmyndighet) I enlighet med 96 § 2 momentet i grundlagen skickas (U 29/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Johanna
Räty
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Kalle
Kekomäki
inrikesministeriet
överinspektör
Tuuli
Kainulainen
inrikesministeriet
överinspektör
Max
Janzon
inrikesministeriet
ledande expert
Pekka
Hyvönen
utrikesministeriet
överinspektör
Monica
Harju
Migrationsverket
specialsakkunnig
Tuomas
Koljonen
Migrationsverket
överinspektör, ställföreträdare för resultatområdesdirektöre
Mikko
Montin
Migrationsverket
juridisk expert
Susanna
Mehtonen
Amnesty International Finländska sektionen rf
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Rädda Barnen rf
Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm)
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2016/0955, EU-dokument COM(2016) 271, A / Asetus 439/2010.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 29/2016 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet HaVL 33/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 30.9.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Matti
Semi
vänst
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto
Senast publicerat 28.11.2016 14:52