Utlåtande
GrUU
20
2016 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om att underteckna och ingå avtal (dataskyddsavtal mellan EU och USA)
Statsrådets utredning: Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om att underteckna och ingå avtal (dataskyddsavtal mellan EU och USA) (U 20/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Statsrådets utredning: Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott (E 35/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder.  
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Leena
Rantalankila
justitieministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen
professor
Tomi
Voutilainen.
SKRIVELSEN OCH UTREDNINGEN
Förslaget
Se: Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott. 
Statsrådets ståndpunkt
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se PeVL 20/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 19.5.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Wille
Rydman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 8.6.2016 12:54