Utlåtande
GrUU
55
2017 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
professor
Päivi
Leino-Sandberg
biträdande professor
Janne
Salminen
professor
Jukka
Snell
Åbo universitet
juris doktor
Tomi
Tuominen.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument: Eutori EU/2017/0295. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 80/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (PeVL 55/2017 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att det omfattar regeringens ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 1.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Matti
Torvinen
blå
ersättare
Olli
Immonen
saf
ersättare
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Matti
Marttunen.
Senast publicerat 28.5.2018 13:57