Utlåtande
KoUU
42
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (beredskap inom vägtransportsektorn för Förenade kungarikets utträde ur EU)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (beredskap inom vägtransportsektorn för Förenade kungarikets utträde ur EU) (U 103/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Jorma
Hörkkö
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Maaria
Mäntyniemi
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Veli-Matti
Syrjänen
kommunikationsministeriet.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Linja-autoliitto
Finlands Transport och Logistik SKAL rf.
Utskottet har fått ett meddelande, ingenting att yttra: 
Finlands näringsliv rf.
UTREDNINGEN DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/1879, EU-dokument COM(2018) 895 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 103/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (LiVL 42/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 30.1.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförane
Ari
Jalonen
blå
medlem
Olavi
Ala-Nissilä
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröan
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
ersättare
Teuvo
Hakkarainen
saf
ersättare
Kauko
Juhantalo
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker
Senast publicerat 21.5.2019 12:39