Utlåtande
KoUU
5
2016 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (U 10/2016 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
regeringsråd
Irja
Vesanen-Nikitin
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Merja
Heikkonen
social- och hälsovårdsministeriet
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2015/1648, EU-dokument D / Direktiivi 2015/0278/EU  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 10/2016 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet LiVL 5/2016 vp. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Kommunikationsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 21.4.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
saf
vice ordförande
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula
Senast publicerat 12.7.2016 15:18