Direkt till innehållet

LaUU 10/2016 rd

Senast publicerat 15-07-2016 11:22

Utlåtande LaUU 10/2016 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Lagutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2016 vp - U 13/2016 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådTanjaInnanen
  justitieministeriet
 • överinspektör, polisavdelningenVirpiKoivu
  inrikesministeriet
 • registerchefTeemuMikkola
  Rättsregistercentralen
 • överinspektörHeikkiHuhtiniemi
  dataombudsmannens byrå
 • överinspektörJenniJuslén
  Polisstyrelsen

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Riksåklagarämbetet

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (LaUU 4/2016 rd).  

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0549, EU-dokument COM(2016).  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet LaVL 10/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.  
Helsingfors 1.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KariTolvanensaml
vice ordförande
EvaBiaudetsv
medlem
LauraHuhtasaarisaf
medlem
KatjaHänninenvänst
medlem
EmmaKarigröna
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
AnteroLaukkanenkd
medlem
SannaMarinsd
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
VilleTaviosaf

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto