Senast publicerat 14-01-2022 13:57

Utlåtande MiUU 17/2021 rd E 47/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om den nya EU-strategin för klimatanpassning

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om den nya EU-strategin för klimatanpassning (E 47/2021 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Kirsi Mäkinen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • byggnadsråd Juha-Pekka Maijala 
  miljöministeriet
 • specialsakkunnig Heta-Elena Heiskanen 
  miljöministeriet
 • utvecklingspolitisk rådgivare Saana Ahonen 
  utrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Klimatpanelen
 • Finsk Energiindustri rf
 • Fingo ry
 • Gruvindustri rf
 • Skogsindustrin rf
 • WWF Finland.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 82 final och hänvisning till Eutori EU/2021/0232. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 47/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (YmVL 17/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 17.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet (YmVL 17/2021 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 17.6.2021
Mauri Peltokangas saf 
 
Petri Huru saf