Dagordning
DO
11
2019 rd
Plenum
Torsdag 6.6.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Val av statsminister
Övrigt ärende
Skrivelsen bordlagd
3
Nästa plenum
Senast publicerat 6.6.2019 09:24