Dagordning
DO
13
2019 rd
Plenum
Fredag 7.6.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Republikens presidents öppna brev om statsrådsskifte. 
2.2
Statsrådets meddelande
Statsrådet har 6.6.2019 till riksdagen överlämnat meddelande SRM 1/2019 rd: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. 
3
Val av talman
Val
VAL 6/2019 rd
Val
4
Meddelanden
4.1
Övriga meddelanden
Talmannens högtidliga försäkran. 
5
Begäran om befrielse från uppdraget som förste vice talman
Begäran om befrielse
BEF 1/2019 rd
Enda behandling
6
Begäran om befrielse från uppdraget som andre vice talman
Begäran om befrielse
BEF 2/2019 rd
Enda behandling
7
Nästa plenum
Senast publicerat 7.6.2019 10:42