Dagordning
DO
14
2019 rd
Plenum
Fredag 7.6.2019 kl.
1
Namnupprop
2
Val av förste vice talman
Val
VAL 7/2019 rd
Val
3
Val av andre vice talman
Val
VAL 8/2019 rd
Val
4
Meddelanden
4.1
Övriga meddelanden
Vice talmännens högtidliga försäkringar. 
4.2
Övriga meddelanden
Meddelande till republikens president om valet av talmän. 
4.3
Valförrättning
Nytillsättning av utskott och förrättande av val till riksdagens organ. 
5
Nästa plenum
Senast publicerat 7.6.2019 12:40