Dagordning
DO
164
2018 rd
Plenum
Fredag 22.2.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 582, 585, 586, 588-590, 593, 595, 597, 598, 600-605, 608, 610/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
3
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
4
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
8
Nästa plenum
Senast publicerat 22.2.2019 10:02