Dagordning
DO
18
2019 rd
Plenum
Fredag 14.6.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 13.6.2019 överlämnat regeringens proposition RP 4/2019 rd. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018 (B 14/2019 rd). 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 12.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2019 rd: Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018. 
2.4
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 13.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 3/2019 rd: Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika. 
2.5
Övriga meddelanden
Teuvo Hakkarainen har meddelat att han avbryter uppdraget som riksdagsledamot den 2 juli 2019 för att bli ledamot av Europaparlamentet. 
3
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
Vilande lagförslag
Remissdebatt
4
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
Vilande lagförslag
Remissdebatt
5
Nästa plenum
Senast publicerat 14.6.2019 10:01