Dagordning
DO
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Valförrättning
I plenum fredagen den 7 juni 2019 meddelades det att val till underrättelsetillsynsutskottet förrättas i dagens plenum. Eftersom ingen kandidatlista för detta val har lämnats inom utsatt tid, meddelas en ny tidpunkt för valet. Val till underrättelsetillsynsutskottet förrättas i plenum onsdagen den 26 juni 2019. Plenum börjar kl. 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 14 tisdagen den 25 juni 2019. 
2.2
Valförrättning
Meddelande om val av kanslikommissionen. 
2.3
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018 (B 12/2019 rd). 
3
Val till utskott
Val
VAL 9/2019 rd
Val
4
Val till Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
VAL 10/2019 rd
Val
5
Val till Finlands delegation i Europarådet
Val
VAL 11/2019 rd
Val
6
Val till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Val
VAL 12/2019 rd
Val
7
Val av riksdagens bankfullmäktige
Val
VAL 13/2019 rd
Val
8
Val av revisorer i Finlands bank
Val
VAL 14/2019 rd
Val
9
Val av Folkpensionsanstaltens fullmäktige
Val
VAL 15/2019 rd
Val
10
Val av Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val
VAL 16/2019 rd
Val
11
Val av riksdagens revisorer
Val
VAL 17/2019 rd
Val
12
Val av Riksdagsbibliotekets styrelse
Val
VAL 18/2019 rd
Val
13
Val av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Val
VAL 19/2019 rd
Val
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
15
Nästa plenum
Senast publicerat 18.6.2019 11:12